ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ควอตซ์ ตอนที่ 1

จากภาพมุมสูงจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า บริเวณที่ผู้ประกอบยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ควอตซ์ เนื้อที่กว่า 193 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

ชาวบ้านวังโหรา หมู่ 3 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมตัวคัดค้าน หลังอุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือแจ้งชาวบ้านหมู่ที่ 3 ซึ่งอาศัยห่างจากแนวคำขอประทานบัตรไม่เกิน 500 เมตร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและยังอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำลำตะเพิน

หลังเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 1 สิงหาคมต้องล้มเลิก เพราะชาวบ้านเพิ่งทราบว่า จะมีเหมืองเกิดขึ้นในพื้นที่ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงแจ้งประชาชนเข้าร่วมประชุมอีกครั้งวันที่ 7 พฤศจิกายน โดยชาวบ้าน ตั้งข้อสังเกต เหตุใดจึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหมู่ที่ 3 เท่านั้นที่จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งที่โครงการนี้ หากเกิดผลกระทบก็จะส่งผลเป็นวงกว้าง โดยชาวบ้านยังยืนยัน ไม่เห็นด้วยกับการทำเหมืองแร่ ขณะเดียวกันการออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน ทำให้บางคนถูกข่มขู่ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งยุติโครงการ ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้


Facebook : คอลัมน์หมายเลข 7