7HD ร้อนออนไลน์

ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลฯวินิจฉัยปมนับคะแนนใหม่ขัด

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านเผย พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อบังคับการประชุมที่ให้นับคะแนนใหม่ อาจเจ้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญได้ พร้อมเตรียมเสนอสภา ยื่นญัตติแก้ไขข้อบังคับการประชุม สร้างบรรทัดฐานให้ชัดเจน

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ได้เห็นข้อบกพร่องของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่ 85 ที่มีช่องโหว่ เรื่องการขอนับคะแนนใหม่ ดังนั้นจะหาร่วมกันใน 7 พรรคฝ่ายค้าน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาขอเสนอญัตติในสภาขอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในข้อ 85 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขตามขั้นตอน เพื่อจะได้มีความชัดเจนมากขึ้น ว่ามีมูลเหตุใดบ้างที่จะสามารถขอนับคะแนนใหม่ได้

นอกจากนี้ ฝ่ายค้านยังเตรียมยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องของข้อบังคับการประชุม ว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากการขอนับคะแนนใหม่ อาจกลายเป็นการลงคะแนนใหม่ได้ ซึ่งกรอบเวลาในยื่น สามารถกระทำได้ ทั้งก่อนที่จะมีการพิจารณาญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการบังคับใช้มาตรา 44 หรือหลังจากที่พิจารณาญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  จะสามารถสร้างบรรทัดฐานให้กับการลงมติในครั้งต่อไปได้ 

นายสุทิน ระบุว่า เหตุการณ์สภาล่มที่เกิดขึ้น ได้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีอยู่จริง และรัฐบาลต้องคิดหนักทุกครั้งที่จะมีการนับองค์ประชุม ซึ่งการนัดทานข้าวกันของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเคลียร์ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่ก็ขอเอาใจช่วย พรรคฝ่ายค้านไม่ได้มุ่งหวังที่จะเห็นความแตกแยกในรัฐบาล 

สำหรับความคืบหน้าเรื่องการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า ค่อนข้างชัดเจนว่า การยื่นญัตติดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่แล้ว เพื่อให้มีการบรรจุญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทันในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 โดยเหตุผลที่เลื่อนการยื่นญัตติดังกล่าวออกไป ก็เป็นไปตามหนังสือของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่แจ้งว่า การนับอายุการทำงานของรัฐบาลครบรอบ 1 ปี จะนับรวมไปจนจบสมัยการประชุม  ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีเวลาเพียงพอที่พิจารณารายละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม หากจะต้องอภิปรายในวันพรุ่งนี้ ฝ่ายค้านก็พร้อมเสมอ เพราะมีข้อมูลครบถ้วนในทุกประเด็น