7HD ร้อนออนไลน์

กกต.ปัดขยายเวลาให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารกู้เงินธนาธร

พรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ส่งเอกสารกู้เงินพรรคให้ กกต.หลังครบกำหนดวันนี้ แจ้งขอขยายเวลาอีก 120 วัน ขณะที่ กกต.ปฏิเสธทันควัน

นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงถึงกรณีที่ กกต.ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคให้เงินกู้ยืมแก่พรรค ซึ่งครบกำหนดการส่งเอกสารชี้แจงในวันนี้ว่า ด้วยระยะเวลาที่จำกัด ประกอบกับเอกสารที่ กกต.ขอนั้นมีจำนวนมากทั้งรายรับ-รายจ่าย ของพรรคทั้งหมด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายน มีเอกสารรวมกว่า 100 แฟ้ม และขณะนี้อยู่ในระหว่างการปิดบัญชีปลายปี ทำให้พรรคไม่สามารถส่งเอกสารให้ กกต.ได้ทันในวันนี้ จึงได้แจ้งไปยัง กกต.เพื่อขอขยายเวลาส่งเอกสารชี้แจงไปอีก 120 วัน เพื่อตรวจสอบเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องส่งให้ กกต.ในคราวเดียว แต่หาก กกต.ต้องการ เอกสารใดที่เป็นประเด็นเฉพาะก็พร้อมจะส่งให้ก่อนตามที่ กกต.ร้องขอ

อย่างไรก็ตาม กกต.ได้แจ้งกลับมาทางพรรคแล้วว่า ไม่สามารถขยายเวลาให้ได้ตามที่ร้องขอ แต่พรรคก็ยังจะขอใช้สิทธิส่งเอกสารให้ กกต.ตามที่ร้องขอ โดยนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่า พรรคพร้อมให้ความร่วมมือกับ กกต.เสมอมา แต่การที่ กกต.ไม่อนุญาตให้พรรคอนาคตใหม่ขยายเวลาส่งเอกสารได้ อาจถูกมองว่ากลั่นแกล้งหรือบีบคั้นให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับพรรค จึงอยากให้ กกต.ทบทวนเรื่องดังกล่าว