ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ฯพณฯ นายบุนยัง วอละจิต ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรือง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นสืบไป

ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสายสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ที่แน่นแฟ้น และดำเนินมาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด