ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงานการประชุม Asia-Pacific Youth Forum

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงานการประชุม Asia-Pacific Youth Forum : Youth at the front of the HIV response

เวลา 16.40 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานการประชุม Asia-Pacific Youth Forum : Youth at the front of the HIV response ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเอชไอวีของเครือข่ายเยาวชนในระดับภูมิภาค และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารแผนงานเอดส์ระดับประเทศ ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนในองค์กรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากประเทศในเอเชียและแปซิฟิก รวม 20 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม

ภายในงานมีการอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน, การระดมความคิดเห็นในการจัดทำบทเรียนที่ดีในระดับภูมิภาคสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ผ่านมา การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการให้ความรู้ การรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถรับรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด