สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ประชาพิจารณ์แก้กฎหมายจราจร

เมื่อวานนี้ มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 3 เรื่องใหญ่ ๆ เรื่องแรก คือ มีการทำประชาพิจารณ์ ปรับปรุงกฎหมายจราจร 13 หัวข้อ เพื่อเตรียมออกเป็นกฎหมายใหม่ในปี 2564 อีก 2 เรื่อง เป็นกำหนดการสำคัญในเดือนธันวาคมนี้ คือ เรื่องการส่งเบาะแสกระทำผิดจราจรแลกส่วนแบ่งค่าปรับ และเรื่องการบังคับใช้อนุบัญญัติกฎหมายจราจรฉบับที่ 12 รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามจากรายงาน

เป็นความเห็นส่วนหนึ่งที่มีตัวแทนภาคประชาชนเสนอในที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งวานนี้มีการพูดคุยกันใน 13 หัวข้อ สาระสำคัญส่วนใหญ่ เป็นการเสนอแนะให้มีการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีอัตราโทษที่เหมาะสม ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และการกระทำผิดกฎหมายจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี บางเรื่องก็ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยออกกฎหมายบังคับใช้มาก่อน เช่น การบังคับให้มีที่นั่งสำหรับเด็ก หรือ Car Seat สำหรับรถที่ต้องนำเด็กเล็กเดินทางไปด้วย

โดยในที่ประชุมก็มีการเสนอแนะหลากหลายความเห็น เช่น ให้มีการเพิ่มโทษกับผู้ปกครองที่ปล่อยปละให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปแข่งรถในทางฯ, การเสนออัตราโทษเปรียบเทียบปรับในกฎหมายที่บังคับใช้แต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน, ข้อกังวลการบังคับให้มีการติดตั้งที่นั่งเด็ก อาจส่งผลต่อการเข้าถึงของประชาชน รวมไปถึงการเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ เช่น เรื่องการกำหนดว่าเป็นกลุ่มรถความเร็วต่ำ และห้ามแซง ซึ่งในหลายเรื่องก็มีการชี้แจงจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร และบางเรื่องก็เสนอให้นำเข้าไปชี้แจงต่อในคณะกรรมการกฤษฎีกา

อีก 2 เรื่องสำคัญที่มีการเปิดเผย เป็นกำหนดการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

กำหนดการแรก คือ วันที่ 9 ธันวาคม จะเป็นวันเริ่มใช้มาตรการแบ่งรางวัลนำจับ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎจราจร ในกลุ่มรถโดยสารและรถบรรทุก โดยรางวัลส่วนใหญ่จะคิดจากบทลงโทษ ตั้งแต่ 200-30,000 บาท แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสต้องส่งหลักฐานเป็นภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอการกระทำผิด เพื่อรับรางวัลนำจับผ่าน 3 ช่องทาง คือ เฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ และสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โดยอนาคตจะขยายผลไปสู่การลงโทษผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถแท็กซี่ด้วย

อีกกำหนดการจะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม เป็นการใช้อนุบัญญัติกฎหมายจราจรฉบับที่ 12 ซึ่งมีสาระสำคัญใน 3 เรื่อง คือ ให้มีการชำระค่าปรับใบสั่งก่อนต่อทะเบียนรถ การใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติ และการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ โดย 2 เรื่องแรก แม้จะบังคับ แต่เนื่องจากกระทบกับประชาชนในวงกว้าง จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างน้อยที่สุด 60 วัน ก่อนบังคับใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ