เช้านี้ที่หมอชิต

ฝนตกหนัก-น้ำท่วมขัง จ.นราธิวาส ผู้ว่าฯ ประกาศเขตภัยพิบัติ 3 อำเภอ

เช้านี้ที่หมอชิต - อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า 8,000 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จึงได้ประกาศเขตภัยพิบัติ 3 อำเภอ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 3 อำเภอ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก, สุคิริน และสุไหงปาดี เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก สูงเกือบ 2 เมตร ไหลเข้าท่วม 6 ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ รวมถึงพื้นที่รอบนอก ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ 4 อำเภอ รวมอำเภอระแงะด้วย มีพื้นที่ประสบภัย 20 ตำบล 99 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย 20,792 คน รวม 8,130 ครัวเรือน

ขณะที่การช่วยเหลือ ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง และยารักษาโรค ขึ้นรถยนต์ไปตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกูแบอีแก หมู่ 4 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 145 ครัวเรือน รวม 900 คน ถูกน้ำท่วมสูง 30-80 เซนติเมตร

ส่วนในพื้นที่ติดริมแม่น้ำสายบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากอำเภอศรีสาคร และอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ โดย นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มริมตลิ่ง ให้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ขนย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง พร้อมติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด