เช้าข่าว 7 สี

ก.เกษตรฯ แจกวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงโครงการ "รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1" ในปีงบประมาณ 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม) ว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่ เริ่มรณรงค์แจก และฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องโรค และความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  เพื่อให้เกษตรกรขอรับบริการฉีดวัคซีน ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน ร่วมกับปศุสัตว์เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกัน และลดอุบัติการณ์ของโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง และประชาชนผู้บริโภค โดยเน้นย้ำให้เกษตรกรที่ยังไม่มีสัตว์ป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ป้องกันการนำโรคเข้าฟาร์ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง