เช้าข่าว 7 สี

ชาวบ้านจังหวัดน่าน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก

ชาวบ้านที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พากันมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือกที่บริเวณแปลงนาข้าวบุญแสงทองรีสอร์ท เพื่อนำข้าวเปลือกที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถวายให้กับพระภิกษุ ซึ่งท่านจะรวบรวมข้าวเปลือกที่ได้ไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นำไปสีและหุงรับประทานเป็นมื้อกลางวัน

กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยทางอำเภอเชียงกลาง ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา เพราะกว่าจะได้ข้าวเปลือกมาตักบาตร นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม รวมไปถึงชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ จะร่วมกันดำนาและดูแลข้าวตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ควรค่ากับการสานต่อไว้

ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดพิธีสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตักบาตรข้าวเปลือก บายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง เพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพสพที่บันดาลให้ผลผลิตการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

ขณะเดียวกันยังได้จัดพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่ก่อตั้งจังหวัดครบรอบ 26 ปี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกว่า 2,600 ชีวิต เข้าร่วมฟ้อนรำและร่วมงานเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน