เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ปีหน้าขยะจากแผงโซล่าเซลล์ล้น

แผงโซล่าเซลล์เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2000 และยุคแรกๆ อายุการใช้งานจะอยู่ในช่วง 15 - 20 ปี ดังนั้นแผงโซล่าเซลล์ล๊อตแรกจะทยอยหมดอายุการใช้งานในปีหน้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเป็นขยะของเสียได้ และจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 150 ตันต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ เป็น 750,000 ตันต่อปี ในระยะ 25-30 ปีข้างหน้า

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้น และเป็นแห่งแรกในไทยที่สามารถนำเงินบริสุทธิ์จากแผงโซล่าเซลล์กลับมาใช้ใหม่ได้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถรีไซเคิลได้ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นกระจก สามารถนำไปทำเป็นวัตถุดิบตั้งต้นทำกระจกได้, โลหะบัสบาร์ ที่มีส่วนผสมของทองแดง ดีบุก ตะกั่ว นำไปคัดแยกขายได้โดยตรง, กรอบและข้อต่ออะลูมิเนียม ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นผลิตอะลูมิเนียม, ซิลิกอน ใช้ผลิตในชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนสำคัญ คือ เงินบริสุทธิ์ 99.9 นำมาใช้ในงานเครื่องประดับได้

ในแผงโซล่าเซลล์ 1 ตัน หรือ 100 ตารางเมตร จะมีโลหะเงิน 250-300 กรัม ซึ่งราคาต่อกรัมจะอยู่ที่ 20 บาทต่อกรัม และจากการคิดมูลค่าที่มีการใช้ 750,000 ตันต่อปี จะเป็นเงิน 3,750 ล้านบาท

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นหน่วยงานรัฐที่ให้ข้อมูลงานวิจัย ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการสนใจที่จะลงทุนรีไซเคิลขยะจากแผงโซล่าเซลล์บ้างแล้ว หากสนใจสามารถติดต่อข้อมูลงานวิจัยได้ ซึ่งรวมไปถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ด้วย.. เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social care