เช้าข่าว 7 สี

ดีเดย์ 1 ม.ค.63 ห้างร้านทั่วประเทศงดใช้ถุงพลาสติก

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ค้าปลีกไทยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ได้มีฉันทามติ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการ "Everyday Say No to Plastic Bags" งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และได้ขยายความร่วมมือ โดยประสานงานกับร้านค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศ จากจำนวนร้านค้าภาคีในเครือข่ายสมาคม 42 ร้านค้า เพิ่มเป็น 75 ร้านค้า เพื่อให้เกิดพลังการงดใช้ถุงพลาสติกในประเทศ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

โดยคาดว่า จะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ได้มากถึง 9,000 ล้านใบต่อปี หรือคิดเป็น 20% ของขยะถุงพลาสติกทั้งหมด

ขณะที่ บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหญ่ พร้อมร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับสินค้าส่งตรงถึงบ้าน และการนำสินค้ากลับบ้าน หลังคาดการณ์ว่า ตัวเลขปริมาณขยะจากอาหาร Delivery ในปี 2562 อาจมีสูงกว่า 560 ล้านชิ้น หรือประเมินจากมูลค่าตลาดที่ 35,000 ล้านบาท หรือเทียบกับการสั่งอาหาร Delivery 1 ครั้ง ต่อปริมาณขยะ 4 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำจิ้ม, ถุงพลาสติก, ช้อนส้อม จึงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน พร้อมตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติกให้ได้กว่า 1,200,000 ชิ้น ต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง