เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 ธันวาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 ธันวาคม 2562

วันนี้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนัก เตือนพื้นที่เสี่ยง ส่วนตอนบนอากาศเย็นลงเรื่อยๆ ...