ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : แปรรูปข้าวกล้องงอก

เกษตรกรที่บ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ปรับเปลี่ยนจากการทำนาแบบรายเดี่ยวหันมารวมกลุ่มตั้งเป็น "กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผาง" ขึ้น วางแผนการผลิตร่วมกันพร้อมทั้งนำข้าวหอมมะลิผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ โดยข้าวกล้องงอกมีคุณสมบัติเด่น มีสารอาหารมากกว่าข้าวปกติ โดยเฉพาะสารกาบาที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เบาหวาน และช่วยคุมน้ำหนักตัวได้ อีกทั้งเมื่อนำมาหุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม รับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดา

ทางกลุ่มฯ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การปลูกข้าว ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไปจนถึงการแปรรูปต้องมีความสะอาดและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดกำหนด

ขั้นตอนการผลิตข้าวกล้องงอก เริ่มจากนำข้าวเปลือกมาล้างน้ำทำความสะอาดและแยกเมล็ดลีบแบนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทิ้ง จากนั้นนำไปหมักบ่มในถังพลาสติกทึบแสงนาน 48 ชั่วโมง โดยจะนำเมล็ดข้าวเปลือกออกมาล้างน้ำทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการหมักของเมล็ดข้าว เมื่อครบกำหนด เมล็ดข้าวจะมีตุ่มสีขาวงอกออกแล้วให้นำไปนึ่งด้วยไฟแรงนาน 4 นาที กลับข้างแล้วนึ่งต่ออีก 3 นาที ห้ามนึ่งนานกว่านี้เพราะเมล็ดข้าวจะสุกจนเกินไปทำให้คุณประโยชน์จากเมล็ดข้าวงอกลดลง รีบนำไปล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของเมล็ดข้าวแล้วนำไปตากแดดจนแห้งก็สามารถสีพร้อมทานได้แล้ว
           
การแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วยังเพิ่มช่องทางขยายตลาดให้กว้างขึ้น สร้างรายได้และลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตเกษตรที่ผันผวนด้วย