เช้าข่าว 7 สี

ฝึกเงาะป่าซาไก ทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก จ.สตูล

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างผลิตภัณฑ์งานทำมือจากกาบหมาก โดยเป้าหมายหลักคือการฝึกอาชีพให้กับเงาะป่าซาไก หรือมันนิ ทั้งชาย หญิง 12 คน เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ และลดการใช้พลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว

โดยเริ่มจากนำกาบหมากมาล้างน้ำทำความสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นเช็ดด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วขึ้นแบบทำผลิตภัณฑ์ และนำไปตากแดด เพื่อให้ได้ทรง แล้วนำมาเย็บให้แข็งแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ทั้งจานเรือ ชะลอม ดอกไม้ ช้อนส้อม ตุ๊กตา กระเป๋า และกล่องกระดาษชำระ 

นางธิติชญาฮ์ ช่วยแก้ว ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนวังนาใน กล่าวว่า ปกติการท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดสตูล เป็นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และมองว่าพื้นที่ตำบลน้ำผุด มีต้นหมากที่ชาวบ้านปลูกกั้นเขตแดน สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 

ตัวแทนเงาะป่าซาไก บอกว่า จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำก็จะเป็นสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากได้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง