ข่าวดึก 7HD

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจ่อฟ้อง รมว.สุริยะ เลื่อนแบนสารเคมี

ที่มูลนิธิชีววิถี จังหวัดนนทบุรี เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค นำโดย นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการไบโอไทย แถลงข่าวเดินหน้าขับเคลื่อนการแบน 3 สารพิษ : หลัง "มติสันนิษฐาน" ล้มแบนไกลโฟเซต (Glyphosate) เลื่อนแบนพาราควอต (Paraquat) คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) โดยได้ยื่นข้อเสนอ ขอให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยเร็ว ซึ่งทางเครือข่าย ประกาศจะดำเนินการฟ้องศาลปกครอง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมิชอบ รวมถึงดำเนินการฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจาก 3 สารพิษนี้ ภายในเดือนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง