ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : ธุรกิจรับจัดงานแต่งงาน สร้างงาน นำเงินเข้าประเทศ

ธุรกิจรับจัดงานแต่งงาน ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพราะทุกวันนี้มีชาวต่างชาตินิยม เข้ามาจัดงาน “แต่งงาน” และ"ฮันนีมูน" ในประเทศไทยมากขึ้น...