ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ควอตซ์ ตอนที่ 2

เป็นภาพขณะชาวบ้านตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา หลังได้รับเอกสารจากอุตสาหกรรมจังหวัดให้ชาวบ้านหมู่ 3 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีเอกชนยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ควอตซ์ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมเนื้อที่กว่า 193 ไร่ 

โดยพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ศักยภาพแร่ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม แร่ควอตซ์ เป็นแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้าน ยืนยัน เพิ่งทราบข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม และไม่เห็นด้วยหากผืนป่าและแหล่งน้ำต้องถูกทำลาย ขณะที่โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต.องค์พระ ตั้งแต่ปี 2558 

หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คำมั่นกับชาวบ้านว่า ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ชาวบ้านยังได้รับเอกสารให้มาร่วมแสดงความคิดเห็น จึงเกิดความกังวลว่าจะมีการเดินหน้าโครงการ ขณะเดียวกันการออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้ว หลังได้รับเรื่องร้องเรียน จากการเดินสำรวจบริเวณที่เอกชนขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ พบว่า เต็มไปด้วยป่าไม้ปกคลุม และยังมีร่องรอยของการบวชต้นไม้ ที่ชาวบ้านช่วยกันหวงแหนและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ประโยชน์นี้ไม่เฉพาะอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ยังรวมไปถึงบางอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีน้ำใช้ในยามหน้าแล้ง ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้

Facebook : คอลัมน์หมายเลข 7