ห้องข่าวภาคเที่ยง

การประชุม ครม.วันนี้ มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ขณะที่ค่ำวันนี้จะมีการพบปะกันระหว่างแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล...