ห้องข่าวภาคเที่ยง

รมว.อุตสาหกรรม ยันมติชัดเลื่อนแบน 3 สารเคมี 6 เดือน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้แจงมติที่ประชุมที่เลื่อนแบนสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซต ให้ใช้ได้ตามประกาศควบคุม โดยบอกจะถอดเทปการประชุมเพื่อพิสูจน์ว่ากรรมการแต่ละคนมีข้อเสนออย่างไร และสุดท้ายมีการสอบถามว่ามีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือปรับแก้อย่างไรหรือไม่ ก่อนยืนยันมติเลื่อน 6 เดือน พร้อมชี้แจงมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่ว่าต้องมีมติ โดยบอกการลงมติไม่ใช่แค่การยกมืออย่างเดียว เพราะได้ถามแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่ และเมื่อมีความเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์

นายสุริยะยังให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องกลับมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย เพราะเห็นว่าได้รับความเสียหายจากกรณีที่ไบโอไทยประกาศฟ้องตนเองต่อศาลปกครองและศาลทุจริตฯ

เรื่องการลงมติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย นั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกเป็นเรื่องปกติที่วิธีการลงมติอาจไม่ต้องใช้วิธียกมือ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประธานถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ก็ออกเป็นมติได้