ห้องข่าวภาคเที่ยง

หอการค้าไทยยื่น 6 ข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกหอการค้าไทยยื่น 6 ข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเร่งรัดให้ผลักดันการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก หลังผู้ประกอบการหลายบริษัท เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และทยอยปรับลดการจ้างงาน โดยข้อเสนอดังกล่าว อาทิ การสนับสนุนการค้าชายแดน, ส่งเสริมการค้าออนไลน์ และการท่องเที่ยว และเร่งผลักดันโครงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ECC เพื่อให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมๆ กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และระบบการศึกษา

ด้าน นายอภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงและอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 แห่ง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างหลักสูตรภาคปฏิบัติ จากมืออาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นอีกช่องทางในการผลิตแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการลงทุนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง