ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ปัญหาขยะล้นเมืองเลย

เนื้อที่ 50 ไร่ ภายในสถานีบ่อกำจัดขยะมูลฝอยฝังกลบ "โคกช้างไห้" ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย กลายสภาพเป็นกองภูเขาขยะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 3 ปีแล้ว และเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเรื่องกลิ่น น้ำเน่าเสีย และขยะที่ล้นเกินกำลังจะรับไหว แม้ว่าเทศบาลเมืองเลย จะเหลือเวลาต่อสัญญาขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ไปอีก 9 ปี ก็ตาม ทว่าก็ยังไม่สามารถฝังกลบขยะให้ถูกต้องตามระบบกำจัดขยะมูลฝอยได้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก พาทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะแห่งนี้ พบว่า แต่ละวันจะมีรถขยะเข้ามามากกว่า 30-40 เที่ยว ทั้งจาก 28 องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดเลย รวมถึงของบริษัทเอกชน ก็ขนขยะมาทิ้งที่นี่ ขณะที่ความสามารถของบ่อขยะ สามารถรับขยะได้เพียงวันละ 50 ตัน แต่ปัจจุบันกลับมีขยะเข้ามาสูงถึงวันละ 140-180 ตัน ทำให้มีขยะมูลฝอยปริมาณมากตกค้างสะสมทุกวัน และระบบไม่สามารถกำจัดได้ทัน จึงเรียกร้องให้แต่ละท้องถิ่นหาพื้นที่กำจัดขยะของตัวเอง แทนที่จะผลักภาระมาที่นี่ พร้อมทั้งแนะพื้นที่รองรับขยะ เช่น ป่า หรือที่สาธารณประโยชน์ ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่กระทบกับประชาชน

เบื้องต้น เทศบาลเมืองเลย ได้ลงนาม MOU กับ 28 องค์กรท้องถิ่นในจังหวัด เสนอไปยังจังหวัดเลย และขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยพิจารณาที่จะให้เอกชนมาร่วมแก้ปัญหาขยะที่ล้นอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การกำจัดขยะถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน