ข่าวภาคค่ำ

ศธ.เปิดคะแนน PISA เด็กไทยอยู่อันดับรั้งท้าย ชี้จุดอ่อนอยู่ที่การอ่าน

กระทรวงศึกษาธิการ ผลคะแนน PISA ปี 2018 เด็กไทยมีคะแนนด้านการอ่านลดลง ส่วนด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ไม่เปลี่ยนแปลง

ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA 2018 จัดสอบโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD มีนักเรียนอายุ 15 ปี จาก 79 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่านักเรียนจีนครองแชมป์ ตามมาด้วยสิงคโปร์

สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับ ในด้านการอ่าน ได้แก่ จีน สิงคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง และเอสโตเนีย ส่วนนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ 487คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 57 คะแนนการอ่านมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

ต่อกันที่วิชาคณิตศาสตร์ เด็กไทยสอบได้คะแนนเฉลี่ย 419 คะแนน จากค่าเฉลี่ย OECD อยู่ที่ 489 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 57 ของโลก ปีนี้วิชาคณิตศาสตร์ เด็กไทยทำคะแนนได้ดีขึ้น 3 คะแนน จาก PISA 2015 การสอบ PISA จะวัดผลในระดับนานาชาติทุก ๆ 3 ปี

ในส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ย 426 คะแนน น้อยกว่าค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ 489 คะแนน PISA 2018 คะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผ่านมา

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ ชี้ต้องยกระดับความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง อีกทั้งเด็กไทยยังมีจุดอ่อนอยู่ที่การอ่าน ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะความฉลาดรู้ด้านการอ่านสัมพันธ์กับการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง