ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า

เวลา 09.18 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเทศบาลนครระยองรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ควบคู่กับวิชาการ เป็นการเพิ่มพูนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การกีฬาอาชีพในระดับสากล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด