ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ

ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด, สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ, และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด โดยจะนำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ ทั้งด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ การมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณภัย การให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 58 โรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด