ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562 ซึ่งทางโรงแรมฯ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2526 โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประกวดประดิษฐ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศลของหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ต้นคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ซึ่งใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นต่อไป หรือนำไปเป็นของตกแต่งบ้านและสำนักงานหรือประดิษฐ์เป็นของขวัญ เพื่อส่งมอบความสุขได้หลังจากช่วงเทศกาล ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2563

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด