ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน รวม 4,100 ถุง โดยมีกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 1, มณฑลทหารบกที่ 11, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, จิตอาสาไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง, ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก, ที่ว่าการอำเภอสุคิริน และที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี โดยลำเลียงขึ้นรถบรรทุกนำส่งยังจังหวัดนราธิวาสในวันนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด