เช้านี้ที่หมอชิต

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

เช้านี้ที่หมอชิต - "วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม" ประชาชนทุกภาคส่วน ต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ก็คือที่บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (5 ธ.ค.) เป็นต้นไป

เมื่อวานนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะสื่อมวลชนถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณท้องสนามหลวง ก่อนเข้าชมความพร้อมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน" เป็นการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาสืบสาน ต่อยอด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

นิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ" สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค

ส่วนพื้นที่ตรงกลางท้องสนามหลวง ได้นำดอกไม้กว่าแสนต้นมาตกแต่งรอบสวนน้ำพุอย่างสวยงาม พร้อมการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง และประติมากรรมท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ ให้ประชาชนได้ชื่นชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางไฟประดับหลากสีสันที่จะสว่างไสวทั่วบริเวณจัดงาน ในช่วงเย็นของทุกวัน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้ แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่มาให้บริการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาร่วมชมงาน