เช้านี้ที่หมอชิต

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปทำความรู้จักแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบทอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนจากที่ดินว่าง 3.5 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนวิถีความพอเพียง ตามแนวคิด "ขาดทุนคือกำไร" สู่พื้นที่แห่งการให้ ติดตามจากรายงานของคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

ที่ดิน 3.5 ไร่ ใกล้เจดีย์ภูเขาทอง โบราณสถานแหล่งอารยธรรมมรดกโลก เป็นเสมือนบ้านเล็ก ๆ เพียงหลังหนึ่ง แต่กลับให้แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ ช่วยชาวบ้านให้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งการให้

ภายในศูนย์แบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ นอกจากปักดำนาแล้ว ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้หลายอย่าง ทั้ง ข.ไข่ฟองไหนเอ่ย กิจกรรมเด็กเลี้ยงแพะ ป.ปลาตากลม ก่อรากสร้างดิน พืชสวนพืชไร่ และเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

การน้อมนำแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนวิถีความพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ไม่เพียงทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ แต่ยังแผ่ขยายจากบ้านของพ่อหลังนี้ ไปสู่การพัฒนาแบ่งปันต่อในระดับชุมชนและสังคมอีกด้วย

การเสียสละที่ดินและทุนทรัพย์ของตัวเองเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้โดยไม่หวังผล แต่ความสุขที่ได้คือกำไร เป็นความตั้งใจของการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ ตามหลักแนวคิด "ขาดทุนคือกำไร" ของในหลวงรัชกาลที่ 9