สนามข่าว 7 สี

ชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้าน ผอ.โรงเรียนคนใหม่ อ้างบริหารงานไม่โปร่งใส

ชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้าน ผอ.โรงเรียนคนใหม่ จ.ขอนแก่น
ชาวบ้านในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 200 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลเมืองเก่า เนื่องจากชาวบ้านอ้างว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้บริหารงานไม่โปร่งใสจากโรงเรียนเดิม และยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน

ด้าน ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากนี้เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้รับย้ายแล้ว จะชะลอการออกคำสั่งการแต่งตั้งย้ายก่อน และหลังจากนั้นจะหารือทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือขับไล่นายก อบต. จ.สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทรายเกือบ 200 คน รวมตัวกันบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียกร้องให้นายก อบต. และคณะผู้บริหาร หยุดการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากชาวบ้านพบการทุจริต ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะไม่มีความรุนแรงแต่ก็มี ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร คอยควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบ

ตัวแทนของชาวบ้าน เล่าว่า ต้องการยื่นเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังนายก อบต.ถูกร้องเรียนว่า ปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางทุจริตหลายอย่าง ซึ่งปัจจุบัน นายก อบต.อยู่ในตำแหน่งรักษาการ แต่มีรายได้เดือนละหลักล้านบาท และขณะนี้ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าร่ำรวยผิดปกติ และถูกร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมมากกว่า 200 เรื่อง ถูกร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมากกว่า 30 เรื่อง และถูกร้องเรียนที่ ป.ป.ช. มากกว่า 30 เรื่อง

ซึ่ง นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับหนังสือ เปิดเผยว่า หลังจากที่รับหนังสือร้องเรียนก็จะดำเนินการตามขั้นตอน คือ ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา จากนั้นทีมสนามข่าว 7 สี ติดต่อไปยัง นายก อบต.คนดังกล่าว ก็ได้รับคำชี้แจงว่า พร้อมที่จะนำเอกสารข้อมูลทั้งหมดออกมาให้ตรวจสอบ และพร้อมชี้แจงทุกข้อร้องเรียน

ชาวบ้านล่ารายชื่อยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร กว่า 100 คน รวมตัวกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน นำรายชื่อชาวบ้านกว่า 500 คน ยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้พ้นจากตำแหน่ง 

หนึ่งในตัวแทนของชาวบ้าน เล่าว่า ก่อนหน้านี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ยื่นใบลาออกพร้อมกันทั้ง 3 คน ด้วยเหตุผลไม่สามารถร่วมงานกับผู้ใหญ่บ้านได้ ซึ่งชาวบ้านส่วนมากได้ลงมติให้ผู้ใหญ่บ้านลาออก พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนโดยให้เหตุผลคือ ขาดการพัฒนาและไม่สามารถทำงานร่วมกับชาวบ้านได้ มีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง ทำโครงการขัดมติที่ประชุม

ด้าน นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร เปิดเผยว่า การรวมตัวยื่นหนังสือถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเป็นสิทธิ์ที่ชาวบ้านสามารถทำได้ และถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนี้จะตรวจสอบรายชื่อว่าครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ และตรวจสอบข้อเท็จจริง และพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย