สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ยิ่งใหญ่! กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่สนามหลวง 5-14 ธ.ค.นี้

พรุ่งนี้ (5 ธ.ค.) วันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ที่สนามหลวงจัดงานยิ่งใหญ่ และงดงาม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

เริ่มจากการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบของพ่อ" 4 ภาค ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จ เป็นชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ป่าและน้ำคืนชีวิต, ภาคใต้ เข้าใจเข้าถึงการพัฒนา, ภาคอีสานชุมชนเข้มแข็งเกษตรผสมผสาน และ ภาคกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค

ถัดมาเป็นบูธกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ นิทรรศการ "ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติได้รับชม

สำหรับไฮไลต์ของงานอยู่ที่ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตั้งเด่นเป็นสง่า ได้แก่ ท้าวธตรฐ, ท้าววิรุฬหก, ท้าววิรูปักษ์ และ ท้าวเวสสุวรรณ พร้อมกันนี้ ยังมีเรือพระราชพิธีจำลองทั้ง 4 ลำ ไว้ให้ประชาชนได้ถ่ายรูป เก็บภาพความงดงาม มีดอกไม้นานาชนิด และต้นไม้ประดับกว่า 100,000 ต้น ถูกประดับประดากลางท้องสนามหลวง พร้อมการแสดงน้ำพุ สร้างสีสันและความสวยงามแก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ในระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคมนี้

ขณะเดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดมัคคุเทศก์พร้อมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาร่วมชมด้วย