เช้าข่าว 7 สี

แม่น้ำยมวิกฤต แห้งเป็นผืนทราย จ.พิจิตร

สภาพแม่น้ำยม จุดที่ไหลผ่านบริเวณบ้านวัดใหม่ราษฎรบำรุง หมู่ที่ 11 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ตอนบนของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จะเห็นว่ามีสภาพที่แห้งขอด จนมองเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม เหลือเพียงแหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นร่องน้ำลึก ที่ยังพอมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อย

ส่วนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำยม ขณะนี้ก็เริ่มทยอยตาย ทั้งนี้เนื่องจากขาดน้ำ ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วต่อท่อสูบน้ำที่เหลืออยู่ในแม่น้ำยมเพียงน้อยนิด เพื่อนำไปใช้ทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่ทำการเพาะปลูกตลอดแนวริมฝั่งของแม่น้ำยม

สำหรับแม่น้ำยม ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ความยาว 127 กิโลเมตร จากสถานการณ์แม่น้ำยมลดระดับ และแห้งขอดอย่างรวดเร็ว เริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการทำเกษตรที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุน รวมถึงขาดน้ำในการอุปโภค อีกทั้งยังกระทบกับระบบนิเวศ และสัตว์น้ำด้วย เนื่องจากน้ำแห้งขอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง