เช้าข่าว 7 สี

รวมกลุ่มทำ ตับสิเหรง สินค้าประจำถิ่นมุงหลังคาส่งขาย จ.สงขลา

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังใหญ่ หมู่10 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้รวมกลุ่มกันและอนุรักษ์สืบทอดการนำใบสิเหรง หรือใบเหรงมาใช้มุงคา โดยทำเป็นตับสิเหรง ขายจนกลายเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของบ้านที่นี่  โดยใช้ใบของต้นสิเหรง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่น ใบเหนียวทนแดดทนฝนไม่ผุง่าย นำมาเรียงกันเป็นตับ เหมือนตับจากที่รู้จักกันทั่วไป

ซึ่งชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนที่บ้านวังใหญ่ จะทำตับสิเหรงมุงหลังคาเป็นอาชีพเสริมในยามว่างจากการกรีดยางพารา โดยจะไปหาใบสิเหรงตามเขา หรือในสวนยางมาทำ บางครั้งต้องซื้อราคาใบละ 10 บาท วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยาก เพียงนำใบสิเหรงมาวางเรียงซ้อนกันตับละ 7-8 ใบ แล้วใช้ไม้ไผ่ทาบตอกด้วยตะปูให้แข็งแรง ส่งขายตับละ 25 บาท สร้างรายได้เสริมต่อครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 7,000 – 10,000 บาท 

สำหรับต้นสิเหรง เป็นพืชตระกูลปาล์ม จะขึ้นอยู่ตามสวยยางพารา ในอดีตชาวบ้านจะนำมามุงหลังคาบ้าน แต่ปัจจุบันนิยมนำมามุงหลังคารีสอร์ต โรงแรม รวมถึงอาคารสถานที่ท่องเที่ยว เพราะนอกจากสวยงามแล้ว ยังมีความคงทนด้วย