เช้าข่าว 7 สี

Green Report : วิจัยเพาะพันธุ์เห็ดเผาะเลียนแบบธรรมชาติ

"เห็ดเผาะ" เป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมนำมารับประทาน หากินได้ปีละครั้ง และมีราคาสูง เมื่อถึงฤดูกาลชาวบ้านจะเตรียมอุปกรณ์ พร้อมเข้าไปหาเห็ดเผาะในป่า โดยที่ชาวบ้านบางพื้น ยังมีความเชื่อว่า การเผาป่าจะช่วยให้เห็ดชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เรื่องนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาวิจัยและพบว่า เป็นความเชื่อที่ผิดที่นอกจากจะทำให้ปริมาณเห็ดเผาะน้อยลง ยังเป็นการทำลายป่าไม้ด้วย ทีมนักวิจัย จึงได้คิดค้นการเพาะเห็ดเผาะ โดยไม่ต้องเผาป่า เน้นรักษาธรรมชาติ

ปัจจุบันชาวบ้านสามารถเก็บเห็ดได้มากถึง 7 เดือนใน 1 ปี และยังได้ราคาที่สูงกว่าเดิม เนื่องจากเห็ดเผาะที่ได้จากการเพาะมีคุณภาพดี และมีรสชาติแตกต่างกันไปตามกล้าไม้ที่นำไปปลูกและชนิดของดิน ตอนนี้ได้มีการพัฒนานำเห็ดชนิดอื่นๆ ที่หายาก อาทิ เห็ดตับเต่า เห็ดแดง เห็ดเหลือง และเห็ดหล่ม มาเพาะอีกด้วย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวบ้าน และให้คนกับป่าอยู่ด้วย

อีกหนึ่งความสำเร็จของนักวิจัย ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้