เช้าข่าว 7 สี

กรมเจ้าท่าเริ่มปฏิบัติการสแกนความปลอดภัยเรือ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ในเนื่องโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้ ยาวไปจนถึงช่วงเทสกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการเรือโดยสารเพิ่มจากปกติวันละประมาณ 50,000 คนต่อวัน เป็นกว่า 60,000 – 70,000 คนต่อวัน กรมเจ้าท่าจึงได้จัดปฏิบัติการ "สแกนเรือ ยกระดับความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา" โดยร่วมกับชุดตรวจ สแกนเรือ 6 ชุด และ ชุดกองอำนวยการอีก 1 ชุด รวมเจ้าหน้าที่ 30 คน ปฏิบัติการตามลำน้ำเจ้าพระยา เริ่มจากสะพานสาทร ไปจนถึง อำเภอปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

เบื้องต้น พบเรือโดยสาร 4 ลำ สภาพไม่พร้อมใช้งาน บางลำมีการดัดแปลงเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่สั่ง งดนำเรือออกจากท่า หรือสั่งเรือห้ามใช้งาน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจเรือเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนำกลับมาใช้งาน

ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าได้เร่งดำเนินการปรับปรุงท่าเรือเจ้าพระยาทั้ง 45 แห่ง โดยซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้วกว่า 20 แห่ง ที่เหลือจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2563 และได้พัฒนาท่าเรือแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่ง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า ได้แก่ ท่าเรือกรมเจ้าท่า, ท่าช้าง, ท่าเตียน, ท่าวัดโพธิ์ และท่าราชินี ซึ่งแต่ละจุดมีการปรับปรุงให้สวยงามมากขึ้น เหมาะสมกับการท่องเที่ยวทางน้ำ

ขณะเดียวกัน กรมเจ้าท่าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สมาคมเรือไทยและผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางและเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ ให้สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์เพิ่มเติม จากเดิมที่สามารถลดหย่อนค่าโดยสารทางเรือได้ โดยต้องแสดงบัตรลดหย่อนที่ออกโดยกรมเจ้าท่าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมเป็นต้นไป ผู้สูงอายุใช้เพียงบัตรประชาชนในการรับสิทธิได้ทันที