เช้าข่าว 7 สี

ปฏิรูปสังคมสร้างการมีส่วนร่วมปี 63

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 22 หรือ ปปร.22 จัดเวทีความคิด "ก้าวหน้าประเทศไทย" เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการมีส่วนร่วมของพลมืองไทย ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต คนพิการ และความสามัคคี สะท้อนแนวความคิด และประสบการณ์ ผ่านบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อาทิ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ประธานโครงการก้าวคนละก้าว ที่วิ่งระดมเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย และเพียงพอรักษาผู้ป่วยแล้ว ในอีกมิติหนึ่ง พี่ตูน ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี แก้ปัญหาโรงพยาบาลแออัด และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

ด้าน พันเอกนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน แพทย์ทหารหน่วยซีลที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิต 13 ชีวิต หมูป่าฯ ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภารกิจดังกล่าวทำให้ได้เห็นความสามัคคี ความมีน้ำใจ และการทำงานเป็นทีมของคนไทย นับเป็นภารกิจที่มีคุณค่า สามารถนำมาถอดบทเรียนนำไปใช้ในระดับประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ไทยก้าวไปข้างหน้าได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง