ห้องข่าววาไรตี้

วิถีภูธร ตะลอนเมืองกรุง : ล่องเรือชมสวนส้มโอ อ.เกษตรสมบูรณ์

วันนี้จะพาไปล่องเรือชมสวนส้มโอแดงภูคิ้ง ของดีของเด่นของบ้านบุ่งสิบสี่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือน ...