ข่าวดึก 7HD

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดใหญ่ที่สนามหลวง

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง 

เริ่มจากการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบของพ่อ" 4 ภาค ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จ เป็นชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ป่าและน้ำคืนชีวิต, ภาคใต้ เข้าใจเข้าถึงพัฒนา, ภาคอีสาน ชุมชนเข้มแข็งเกษตรผสมผสาน และภาคกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค 

ถัดมาเป็นบูธกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ นิทรรศการ "ปณิธานความดี..มีแล้วแบ่งปัน" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสืบสานรักษาต่อยอดเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ ได้รับชม

สำหรับไฮไลท์ของงาน อยู่ที่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ตั้งเด่นเป็นสง่า ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวเวสสุวรรณ พร้อมกันนี้ยังมีเรือพระราชพิธีจำลองทั้ง 4 ลำ ไว้ให้ประชาชนได้ถ่ายรูป เก็บภาพความงดงาม ดอกไม้นานาชนิด และต้นไม้ประดับ กว่า 100,000 ต้น ถูกประดับประดา กลางท้องสนามหลวง พร้อมการแสดงน้ำพุ สร้างสีสันและความสวยงาม แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคมนี้  

ขณะเดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดมัคคุเทศก์ พร้อมให้ความรู้ แก่นักท่องเที่ยว  รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาร่วมชมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง