ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปรับรูปแบบการจัดงานวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียน

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562   

สำหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีนี้ โรงเรียนได้ให้เด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์ดอกพุทธรักษาเพื่อนำ กลับไปกราบคุณพ่อที่บ้าน และทำการ์ดอวยพร บอกรักพ่อเพื่อส่งไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อที่บ้านอีกด้วย วันพ่อปีนี้ ที่โรงเรียนไม่ได้เชิญคุณพ่อมาให้เด็กๆ กราบที่โรงเรียน เพราะว่าด้วยภาวะที่เร่งรีบ พ่อต้องไปทำงาน ไม่สะดวกมาที่โรงเรียน จึงให้เด็กๆ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกับพ่อที่บ้านแทน