ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรีเปิดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหลายภารกิจตั้งแต่เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 62 พร้อมบรรยายถึงบทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องความมั่นคงและประชาธิปไตย แต่มีภัยธรรมชาติและภัยเศรษฐกิจด้วย รัฐบาลจึงต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสถานีห้าแยกลาดพร้าวไปยังสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางจากหมอชิต-สะพานใหม่ ถึงสถานีคูคต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ จากสถานี ห้าแยกลาดพร้าวถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้บริการ 4 สถานีคือ พหลโยธิน 24 - รัชโยธิน - เสนานิคม - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดบริการประชาชนตั้งแต่บ่ายวันนี้ฟรีไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต