7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบงบแก้ภัยแล้ง ส่อทุจริต ไร้มาตรฐาน จ.นครพนม

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ร้องขอให้ตรวจสอบโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำแก้ภัยแล้ง ดำเนินการไม่เหมาะสม ไม่ตรงตามงบประมาณ และใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงาน

หลังรัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 จังหวัดละ 200 ล้านบาท โดยจังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคอีสาน ที่ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการ โดยมีการเฉลี่ยอนุมัติงบประมาณลงพื้นที่อำเภอละประมาณ 10-15 ล้านบาท ตามสภาพความเดือดร้อน เพื่อทำโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ล่าสุด ตัวแทนชาวบ้าน นำโดย นางเถาวัลย์ ทักโลวา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านนาดี ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยชาวบ้านนาคอย หมู่ 5 ตำบลหนองย่างชิ้น ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจ พบว่าในการดำเนินการไม่คุ้มค่างบประมาณ มีการขุดลอกขาดมาตรฐาน บางจุดมีการหมกเม็ด ปริมาณงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน และใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า

ทั้งนี้ ชาวบ้านจึงออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานระดับจังหวัด รวมถึงรัฐบาล และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบป้องกันการทุจริตและเอื้อประโยชน์แก่นายทุน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า ตามนโยบายรัฐบาลด้วย