7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านน้ำพุ ร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกิน จ.เลย

ชาวบ้านน้ำพุ จังหวัดเลย รวมตัวมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หลังเข้าทำกินในพื้นที่ไม่ได้ ซึ่งขัดกับข้อตกลงประชาคมที่ทำไว้ก่อนหน้านี้

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ชาวบ้านน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาการเข้าทำกินในพื้นที่บ้านน้ำพุ หลังจากเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการลงมติในเวทีประชาคม โดยศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้ดำเนินการ ว่าอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีข้าว ขิง มันสำปะหลัง และข้าวโพด จนเสร็จสิ้นฤดู โดยจะไม่ถูกจับดำเนินคดี ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หลังจากนั้น วันที่ 22 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย) ได้แจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านน้ำพุ ว่าทางเจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาโครงการปลูกป่า จะดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว โดยแจ้งไม่ให้ชาวบ้านเข้าขัดขวางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ หากขัดขืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมได้ยกเลิกข้อตกลงที่ทำประชาคมไว้ในวันที่ 19 พฤศจิกายนทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่ยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวบ้านออกไปนั้น ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ด้าน นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซึ่งได้มารับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า จะรวบรวมข้อมูลทั้งเอกสาร และคำบอกเล่าของชาวบ้าน เพื่อนำไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปด้วย