7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเรียกร้องให้สร้างสะพานใหม่ แทนสะพานเดิมที่คับแคบ จ.กาฬสินธุ์

ชาวบ้านคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกร้องแขวงทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองใหม่ หลังสะพานเดิมคับแคบ เกิดอุบัติเหตุบ่อย ชาวบ้านขนานนามว่า "สะพานมรณะ"

ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองหล่ม หมู่ 10 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงสะพานข้ามคลองชลประทาน ระหว่างบ้านหนองหล่ม-บ้านหนองแวง หลังชาวบ้านเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสะพาน เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายสมศรี ภูบัว ชาวบ้านหนองหล่ม เล่าว่า สะพานแห่งนี้ชาวบ้านในตำบลคลองขาม, ตำบลยางตลาด และตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ใช้เดินทางร่วมกันมานานหลายสิบปี เป็นเส้นทางหลักที่เดินทางต่อไปยังอำเภอห้วยเม็ก และเป็นเส้นทางลัดไปเขื่อนลำปาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อีกด้วย แต่เนื่องจากสะพานคับแคบ เพราะขนาดของสะพานที่กว้าง 4 เมตร ไม่สอดรับกับขนาดถนนในปัจจุบัน จนเกิดปัญหาคอขวดตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างสะพานกับถนน เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ชาวบ้านจึงพากันเรียกสะพานแห่งนี้ว่า "สะพานมรณะ"

ด้าน นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังรับทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้านแล้ว แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ จะรวบรวมข้อมูล เพื่อขออนุมัติงบประมาณในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจุดนี้ใหม่ โดยจะรื้อสะพานเดิมออก และสร้างสะพานใหม่กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมยกระดับเชิงลาดถนนเชื่อมต่อ และขยายบ็อกซ์คัลเวิร์ต ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร โดยจะใช้งบประมาณดำเนินการของปี 2564