7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : คืบหน้ากลิ่นเหม็นจากโรงไฟฟ้าก๊าชชีวภาพ จ.สุพรรณบุรี

ช่วงเรื่องร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care หลังจากที่นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านสุพรรณบุรี เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงไฟฟ้าก๊าชชีวภาพ วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานในพื้นที่

จากกรณีที่ชาวบ้านในตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร้องเรียนผ่านแฟนเพจว่า เดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่มาจากโรงไฟฟ้าก๊าชชีวภาพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และได้มีการร้องเรียนไปที่เทศบาลตำบลเขาดิน รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

ล่าสุด เทศบาลตำบลเขาดิน ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าโรงไฟฟ้าก๊าชชีวภาพแห่งนี้ ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาดิน ตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูล แต่โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

แต่อย่างไรก็ตาม มีชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาดิน ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางเทศบาลตำบลเขาดินได้รับทราบปัญหา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เจ้าของพื้นที่ที่โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ครั้งล่าสุดมีการประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก แจ้งในที่ประชุมว่า หากมาตรการที่กำหนดในการประชุมครั้งดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ จะมีการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดำเนินการ และจะรายงานให้จังหวัดสุพรรณบุรีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ดังนั้น ทางรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลเขาดิน ที่ส่งมาชี้แจงกับทางรายการ และทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย