ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ควอตซ์ ตอนที่ 3

ข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีผู้ประกอบการยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ควอตซ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 193 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะเพินที่ชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีใช้อุปโภคบริโภค โดยอบต.องค์พระ ทำบันทึกข้อตกลงกับเอกชนว่าด้วยการจัดทำเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี 2558 แต่ชาวบ้านเพิ่งทราบเมื่อเดือนสิงหาคม หลังอุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือแจ้งชาวบ้านหมู่ที่ 3 ซึ่งอาศัยห่างจากแนวคำขอประทานบัตรไม่เกิน 500 เมตร ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจุดที่ขอประทานบัตรอยู่ในเขตป่าเพื่อเศรษฐกิจ โซน E และในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2,3 และ 4 กรมป่าไม้ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านกว่า 500 คน ลงชื่อคัดค้าน ร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยยุติโครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน ทีมข่าวสอบถามนักวิชาการด้านเหมืองแร่ เกี่ยวกับข้อกังวล ทั้งเรื่องการใช้วัตถุระเบิดที่ส่งผลต่อฝุ่นละออง สารพิษตกค้างจากการทำเหมืองแร่และพื้นที่ป่าที่เสียไป โดยตัวแทนบริษัท ให้ข้อมูลชาวบ้านในเวทีสอบถามความคิดเห็นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า ไม่มีการตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่

เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต้องให้ข้อเท็จจริง ขณะที่ชาวบ้านก็ต้องเปิดใจรับฟัง เพื่อชั่งน้ำหนักถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน