ห้องข่าวภาคเที่ยง

จับตายอดผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตพุ่ง ผลจากเศรษฐกิจชะลอตัว

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เดือนกันยายนปี 2562 ตามรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย มียอดรวมกว่า 173,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 14.68% เบิกเงินสดล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 9.18% ขณะที่ยอดค้างชำระเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 13.95% และยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น 9.06%

โดยปัจจัยหลักของการผิดนัดชำระที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากลูกหนี้รายเดิม มีภาระต้องจ่ายหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และผลจากเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าบางกลุ่มต้องปิดกิจการ หรือค่าล่วงเวลาที่หายไปจากการลดเวลาทำงานลง ประกอบกับบางกลุ่มที่เคยใช้เงินจากบัตรเครดิตเพื่อหมุนเวียนแล้วมีหนี้คงค้างสูง โดยการติดตามทวงถามลูกหนี้ 1 ครั้งต่อวันตามกฎหมายติดตามทวงถามหนี้ ก็ส่งผลให้ลูกหนี้หายไป

ส่วนแนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตปี 2563 ประเมินว่า ยังมีโอกาสเติบโตได้ 8-9% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค จากการใช้เงินสด มาใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้นด้วย