ข่าวเด็ด 7 สี

ปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่าประกาศปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า เพื่อฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562