ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 4 ธ.ค.62

ตอนบนของประเทศ อุณหภูมิยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนัก ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศ"

เนื่องจากว่าตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 6-8 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดในช่วงวันที่ 7-9 ธันวาคม โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอากาศเย็นถึงหนาว ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยมีกำลังแรง ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 5-9 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ยอดภู หนาวถึงหนาวจัด 5-10 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่ง มีฝน 30-40% ของพื้นที่ มีฝนได้ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นสูง 2-4 เมตร ฝั่งอันดามัน ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส

ฝนที่ตกติดต่อเป็นเวลาหลายวัน ในจังหวัดพัทลุง ก็ส่งผลให้น้ำท่วมที่ตลาดควนขนุน ชาวบ้านต้องเร่งวางกระสอบทราย กันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน

โดยปริมาณน้ำจากเทือกเขาบรรพต ที่ไหลลงฝายท่าแนะจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้พร่องน้ำออก ลงสู่คลองท่าแนะ ทำให้น้ำได้เอ่อท้นท่วมตลาดควนขนุน ชาวบ้านจึงต้องเร่งวางแนวกระสอบทราย เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและร้านค้า แต่ว่าบางจุดวางกระสอบทรายไม่ทัน น้ำจึงไหลเข้าท่วมข้าวของเสียหาย