คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

100 ข่าว เล่าเรื่อง พาคุณผู้ชมไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่ จ.สระบุรี ผู้หันหลังให้กับอาชีพพนักงานบริษัท ผันตัวมาทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 จนสามารถปลดหนี้สินก้อนโตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็นอย่างไรไปติดตาม