7HD ร้อนออนไลน์

สภาเกือบล่มรอบ 3 หลังฝ่ายค้านประท้วงนับคะแนนใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ม.44

หลังจากเคยเกิดเหตุสภาล่มมาแล้วถึง 2 ครั้ง ญัตติเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ ม.44 ที่ยืดเยื้อมานานก็จบลง โดยฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. ชนะด้วยคะแนน 244 เสียงต่อ 5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง มีเสียงจากฝ่ายค้านร่วมประชุมถึง 10 เสียง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ มีวาระสำคัญคือการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุองค์ประชุมไม่ครบ จนสภาล่มมาแล้วถึง 2 ครั้ง  เนื่องจากฝ่ายค้านไม่พอใจที่ สส.ฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวต แต่กลับเสนอให้มีการลงคะแนนใหม่ จึงประท้วงด้วยวอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุม แม้ฝ่ายค้านเสนอให้ถอนญัตตินับคะแนนใหม่ แต่ฝ่ายรัฐบาลยังเดินหน้าให้มีการนับคะแนนใหม่ต่อไป

ในการประชุมวันนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฏรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการใช้ศึกษาผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ โดยก่อนหน้านี้องค์ประชุมไม่ครบทำให้การประชุมสภาฯล่มมาแล้ว 2 ครั้ง

สส.ฝ่ายค้านหลายคนทักท้วงว่า การวินิจฉัยของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯเมื่อครั้งที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง เพราะคำว่าลงคะแนนใหม่ตามข้อบังคับ ข้อที่ 85 ไม่ใช่การนับคะแนนใหม่ หากประธานวินิจฉัยและยังยืนยันจะดำเนินการต่อ ฝ่ายค้านจำเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะความจริงการนับคะแนนใหม่และลงคะแนนใหม่แตกต่างกันและขอให้ฝ่ายรัฐบาลถอนญัตตินับคะแนนใหม่ แต่นายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล ในฐานะผู้เสนอญัตตินับคะแนนใหม่ ยืนยันไม่ถอน

นายสุชาติยืนยันว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ วินิจฉัยไปแล้ว ประกอบกับข้อบังคับข้อดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแม้แต่คำพูดเดียว เป็นการลอกขอเก่ามาโดยตลอด และประเพณีปฏิบัติการนับคะแนนใหม่ คือการลงคะแนนใหม่ ปฏิบัติแบบนี้มาโดยตลอด ประกอบกับเรื่องนี้วินิจฉัยไป จึงตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบหรือไม่ ในช่วงตรวจสอบมี สส. 259 คน ครบองค์ประชุมประธานฯ จึงทำการนับคะแนนใหม่ ผลปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.ม.44 ชนะไปด้วยคะแนน 244 เสียงต่อ 5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง