ข่าวในพระราชสำนัก

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดชัยภูมิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน รวม 4,500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า และหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเทพสถิต หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับผู้ประสบภัยหนาว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัยด้วย พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว รวม 6 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด